4.4.2011
vznik firemnej stránky

created by J&E production

Ponuka

  • Prípravné práce k realizácii stavby
  • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien dodávateľským spôsobom
  • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  • Výkon činnosti stavbyvedúceho
  • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  • Výkon činnosti staviteľa
  • Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb a občianskych stavieb vrátane vybavenosti sídliskových celkov
  • Poradenská činnosť v predmete podnikania
  • Obchodná činnosť so stavebným materiálom - veľkoobchod, maloobchod